Materiały wybuchowe

1. Materiały wybuchowe amonowo-saletrzane
SALETROL 6 Materiał wybuchowy skalny luzem (workowany)

MW Saletrol 6 przeznaczony jest do prowadzenia robót strzałowych w zakładach górniczych podziemnych niewęglowych i odkrywkowych, może być ładowany do otworów suchych o średnicy co najmniej 40mm. Nie może być używany w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu.
Saletrol 6 produkowany jest na bazie najwyższej jakości saletry porowatej technicznej firmy Yara oraz kompozycji olejów mineralnych.
Klasyfikacja według ADR: UN 0331, Materiał wybuchowy kruszący typu B, 1.5D. Dopuszczalny czas przechowywania w składzie MW nie dłużej niż 6 miesięcy.

Nr identyfikacyjny MW do użytku cywilnego: MW-PL-166/05-D\P

Karta charakterystyki substancji

SALETROL 9 Materiał wybuchowy skalny luzem

Saletrol 9 luzem sporządzany jest bezpośrednio na miejscu wykonywania robót strzałowych przez dopuszczoną przez Prezesa WUG jednostkę mieszalniczo -załadowczą UMF 11 lub UMFE 33. 
MW Saletrol 9 luzem może być ładowany do otworów suchych o średnicy co najmniej 40mm.
Oferowany przez naszą materiał wybuchowy produkowany jest na bazie najwyższej jakości saletry porowatej technicznej firmy Yara oraz kompozycji olejów mineralnych.

Nr identyfikacyjny MW do użytku cywilnego: MW-PL- 115/05-P 

Karta charakterystyki substancji

2. Materiały wybuchowe emulsyjne luzem

TREMEX 30

Materiał wybuchowy typu HEAVY ANFO o nazwie handlowej TREMEX 30 przeznaczony jest do stosowania w odkrywkowych zakładach górniczych jako materiał wybuchowy skalny wytwarzany za pomocą mobilnej jednostki produkcyjnej materiały wybuchowego (pojazd MEMU) typu PUMFE (HEAVY ANFO).

- Świadectwo badania typu WE 1453.EXP.15.0215

- Karta charakterystyki substancji

  TREMEX 70 - Świadectwo badania nr 0589.EXP.0537/16
TREMEX-100/EMULGA

Materiał wybuchowy emulsyjny luzem o nazwie handlowej EMULGA wytwarzany przy użyciu systemu mieszalniczo-załadowczego typu MORS, przeznaczony jest do stosowania w pracach tunelowych, w niemetanowych i niewęglowychpodziemnych zakładach górniczych oraz w odkrywkowych zakładach górniczych jako materiał wybuchowy skalny wytwarzanyjest za pomocą systemu mieszalniczo-załadowczego typu Multiblend II lub PUMFE (HEAVY ANFO) i występuje wtedy pod nazwą handlową TREMEX 100.

- Świadectwo badania typu WE 1453.EXP.15.0214

- Karta charakterystyki substancji

BLENDEX PL-80 emulsyjny materiał wybuchowy skalny luzem

Materiał wybuchowy Heavy Anfo o nazwie handlowej Blendex PL-80 przeznaczony jest do stosowania w odkrywkowych zakładach górniczych jako materiał wybuchowy skalny wytwarzany za pomocą mobilnej jednostki  do produkcji materiałów wybuchowych typu PUMFE 
Blendex 80 może być stosowany w odkrywkowych zakładach w otworach strzałowych suchych i zawodnionych o średnicy co najmniej 45mm. 
Dopuszczalny czas przebywania MW w otworze strzałowym nie może przekroczyć 48 godzin.

- Świadectwo badania typu WE 1453.EXP.15.0225

- Karta charakterystyki substancji

3. Materiały wybuchowe emulsyjne nabojowane
  • Emsit-1 
  • Emulinit 2
  • Senatel
4. Dynamity
  • Ergodyn 30 E
  • Perunit E
5. Proch czarny
  • Vesuvit THH
6. Lonty detonujące
  • Nitrocord 12,20,40
  • Startline 12,20