Usługi

Kompleksowe usługi wiertniczo-strzałowe

 

Oferowane przez SSE Polska Sp. z o.o kompleksowe usługi wiertniczo-strzałowe obejmują:

  Projektowanie prac wiertniczo-strzałowych,
  • wiercenie otworów strzałowych przy użyciu nowoczesnych wiertnic hydraulicznych,
  • transport środków strzałowych na miejsce wykonywania prac strzałowych
  • nadzór nad prowadzoną usługą wiertniczo-strzałową
  • sporządzenie ładunków udarowych i załadunek MW do otworów strzałowych,
  • odbiór i przewóz nie zużytych środków strzałowych do jednego z naszych składu MW,
  • prowadzenie wymaganej przepisami ewidencji przychodu i rozchodu środków strzałowych oraz ewidencji odstrzału,
  • rozbijanie nadgabarytów przy użyciu młotów hydraulicznych,
  • udział naszych przedstawicieli w kontrolach OUG w zakresie realizowanej usługi.

  SSE Polska Sp. z o.o zapewnia zgodność wykonywania wszelkich prac na terenie zakładu górniczego Zleceniodawcy z obowiązującym Planem Ruchu w kopalni, instrukcjami bezpieczeństwa, przepisami branżowymi oraz zawartą umową cywilno-prawną.

  Do projektowania robót strzałowych wykorzystywana jest najnowocześniejsza technologia oraz sprzęt światowych marek. Projektowanie robót strzałowych odbywa się przy pomocy specjalistycznych skanerów laserowych, wykorzystywanych do skanowania ociosów ścian. Oprogramowanie do projektowania oraz obliczania parametrów załadunku otworów i siatek strzałowych pozwala na efektywniejsze uzyskanie odpowiedniego urobku.

  Do wykonywania robót wiertniczych wykorzystywane są nowoczesne wiertnice z automatycznym pomiarem parametrów wiercenia. Wykonane otwory kontrolowane są za pomocą sondy mierzącej przebieg otworu w górotworze, wykonujemy również pomiary oddziaływania sejsmicznego na okoliczne obiekty w trakcie prowadzonych robót strzałowych.

  Do zapewnienia terminowości i wysokiej jakości świadczonych usług wykorzystujemy cztery naziemne Składy, z których SSE Polska dostarcza środki strzałowe do swoich odbiorców.

  • Region dolnośląski, ze Składem materiałów wybuchowych w Rogowie Sobóckim
  • Region małopolsko-opolski, ze Składem w Górażdżach
  • Region świętokrzyski, ze Składem w Woli Tesserowej i Glinianach

  Lokalizacja Składów gwarantuje pewność i terminowość dostaw, przy zachowaniu niskich cen oferowanych środków strzałowych.