Pozytywny wynik recertyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W dniach 7-9 listopada 2017r. przeszliśmy proces recertyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 18001:2004. 

Niezmiernie miło nam poinformować, że SSE Polska po raz kolejny pozytywnie przeszła audyt recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Spółka nieprzerwanie od 2014r. utrzymuje i podnosi standardy swoich działań w zakresie jakości, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego, a tegoroczny audyt zewnętrzny był czwartym w historii Spółki. Pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa to potwierdzenie zgodności funkcjonującego w SSE Polska Zintegrowanego Systemu Zarządzania z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N -18001.