Przejęcie udziałów w Spółkach należących do Orica

Grupa SSE Holding SA (SSE), firma macierzysta Societe Suisse des Explosifs Group of Switzerland, w dniu 1 października 2016 roku odkupiła od firmy Orica jej przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Niemczech, Polsce, Czechach i na Słowacji, w tym niemiecką wytwórnię nitroglicerynowych materiałów wybuchowych w Wurgendorf.

Przedmiotem transakcji zostały objęte wszystkie podmioty gospodarcze Orica zarejestrowane w Niemczech, Polsce, Czechach i na Słowacji oraz fabryka Wurgendorf. 

Umowa sprzedaży zawiera ponadto dodatkowe porozumienia handlowe w zakresie wzajemnych zakupów produktów własnych Orica i SSE. Orica będzie kontynuowała w Wurgendorf zakupy nitroglicerynowych materiałów wybuchowych, natomiast SSE będzie zaopatrywała się w Orica w nieelektryczne, elektryczne oraz elektroniczne systemy inicjacji a także w emulgatory i materiały wybuchowe emulsyjne wytwarzane przez Orica.

Dotychczasowe kontakty i relacje naszych Klientów z zarządem Orica, jak i SSE pozostają bez zmian. Obecnie trwający okres przejściowy, polegający na tworzeniu się jednej organizacji, będzie skutkował powstaniem podmiotu zorientowanego na realizację kompleksowych usług wiertniczo-strzałowych, w którym efekty synergii w przyszłości będą dla naszych Klientów równie korzystne, jak dla naszej wspólnej organizacji.

Jesteśmy zdeterminowani podążać razem z naszymi Klientami drogą dalszych sukcesów i jeszcze lepszej gospodarczej współpracy.