Seminarium „Techniki prowadzenia prac wiertniczo-strzałowych”

 „Techniki prowadzenia prac wiertniczo-strzałowych” to hasło seminarium zorganizowanego przez SSE Polska Sp. z o.o. w ramach SSE Eastern Europe Market, w którym wzięły udział osoby pracujące na co dzień przy projektowaniu i organizacji robót wiertniczo-strzałowych. 

W spotkaniu, które odbyło się w dniach 22-24 lutego 2018r. w Wałbrzychu, uczestniczyli inżynierowie strzałowi ze wszystkich oddziałów SSE Polska oraz przedstawiciele SSE Explo Česká republika s.r.o. i SSE Slovakia s.r.o. Do udziału w seminarium zaproszeni zostali również przedstawiciele instytucji nadzoru i kontroli nad szeroko rozumianą działalnością górniczą. 

Głównym celem wydarzenia była integracja środowiska osób pracujących dla Spółek wchodzących w skład SSE Eastern Europe, zajmujących się wykonywaniem robót wiertniczo-strzałowych, zaangażowanych często w różne, innowacyjne projekty. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, zdobycia specjalistycznej wiedzy oraz poznania ludzi obcujących na co dzień z podobnymi wyzwaniami. 

Duży fragment seminarium poświęcono kwestiom bezpieczeństwa związanego z wykonywaniem robót wiertniczo-strzałowych w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego oraz oddziaływaniami górnictwa odkrywkowego na otoczenie. Omówiono również bieżące trendy, wyzwania, zagrożenia i szanse stojące przed sektorem usług wiertniczo-strzałowych.

Było to pierwsze spotkanie w ramach cyklicznego seminarium wymiany doświadczeń w zakresie problematyki, projektowania, realizacji i doskonalenia robót wiertniczo-strzałowych w Grupie SSE Eastern Europe Market.