Wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2005!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, a także chcąc potwierdzić wysoką jakość świadczonych usług oraz poziom dbałości o bezpieczne warunki pracy, jaki reprezentuje SSE Polska, w 2014 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009, w 2015 roku rozszerzyliśmy go o System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N- 18001:2004.

Z przyjemnością informujemy, że w październiku 2016 roku trzeci z wdrożonych systemów - System Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN-ISO 14001:2005 został pomyślnie zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa, dzięki czemu otrzymaliśmy certyfikat nr QS/57/16 oraz QS/57/B/16 potwierdzający jego stosowanie w SSE Polska.

Wszystkie trzy Systemy funkcjonują w naszej organizacji jako Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakresie:

  • specjalistyczne prace wykonywane technikami górniczymi: wiercenie, ładowanie i strzelanie;
  • produkcja, magazynowanie i sprzedaż materiałów wybuchowych do użytku cywilnego;

Tak zintegrowane systemy, nieprzerwanie funkcjonujące od wielu lat, pozwalają naszym Klientom skutecznie ocenić poziom jakości świadczonych usług, a także dają możliwość oceny poziomu dbałości o kulturę bezpiecznej pracy. Potwierdzają również, że działania SSE Polska pozostają w zgodzie z prawem środowiskowym, a także, że Spółka dąży do możliwie jak najskuteczniejszego zapobiegania zanieczyszczeniom i zamierza wprowadzać kolejne rozwiązania mające na celu ochronę środowiska.