Certyfikaty

Od 2014r. w SSE Polska Sp. z o.o. funkcjonuje System Zarządzania Jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. W 2015 i 2016 roku został on zintegrowany z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodnym z normą PN-N-18001:2004 oraz System Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN-ISO 14001:2005.

W 2017r. Spółka podjęła kolejne ogromne wyzwanie i zrobiła następny krok na drodze do samodoskonalenia, wdrażając zaktualizowane wersje norm 9001 i 14001.  W listopadzie 2017 funkcjonujący w SSE Polska Zintegrowany System Zarządzania zostały zweryfikowany i potwierdzony przez Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa, w wyniku czego SSE Polska otrzymała Certyfikat Systemu Zarządzania Nr QS/57/II/17 potwierdzający, że w obszarze działalności: 

- produkcja, magazynowanie i sprzedaż materiałów wybuchowych do użytku cywilnego;
- specjalistyczne prace wykonywane technikami górniczymi: wiercenie, ładowanie i strzelanie;

działamy zgodnie z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-N-18001:2004, zarówno w naszej siedzibie w Rogowie Sobóckim, jak i we wszystkich oddziałach Spółki.


Zarząd SSE Polska dokłada wszelkich starań, aby wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy był doskonalony i przekładał się na jeszcze większą dbałość o kulturę bezpiecznej pracy oraz wyższą jakość świadczonych przez nas usług i oferowanych produktów przy poszanowaniu środowiska naturalnego.