Wzięliśmy udział w Konferencji "Kruszywa Mineralne"

W dniach 20 - 22 kwietnia 2016 r. odbyła się w Kudowie Zdroju szesnasta konferencja nt. Kruszywa Mineralne. SSE Polska jak zawsze wzięła czynny udział w tym wydarzeniu, nasi pracownicy zaprezentowali referat pt. " Optymalizacja parametrów wielkości ziarna urobionego masywu skalnego w oparciu o nowoczesne metody projektowania robót strzałowych ", który poruszał zagadnienia nowoczesnych metod urabiania i prowadzenia robót wiertniczo-strzałowych.